ULPIAN ASSIST SRL - Locul 1 in Top 10k Arad, clasa CAEN 6910
INTERLEGAL SRL
ULPIAN ASSIST SRL
 

Domenii

domenii

certificat iso fata Interlegal

2014 Locul 1 - Activitati juridice 2014 Locul 1 - Activitati juridice 2013 Locul 1 - Cifra de afaceri 2013 Locul 1 - Performanta globala 2013 Locul 1 - Productivitate 2013 Locul 1 - Profit brut diploma interlegal - 2006
diploma interlegal - 200xi78

Mediere INTERLEGAL

Servicii

domenii

Achizitii Publice

Raporturile economice pe care le desfasoara o autoritate publica sau orice entitate care se incadreaza in conceptul de autoritate contractanta reglementat de OUG 34/2006 urmeaza o procedura prestabilita, forma si modalitatea de derulare a acesteia fiind expres stabilite de legislatia specifica.

In acest domeniu societatea noastra ofera consultanta de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurilor de achizitie publica in temeiul OUG 34/2006 si HG 925/2006;

Inscriere/inregistrare in SEAP autoritati contractante si operatori economici

Inca din 1 ianuarie 2007 transmiterea spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitie Publica a anunturilor de intentie, de participare si atribuire a contractelor de achizitie publica, se realizeaza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in acest sistem si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in SEAP.

Autoritatile contractante (primarii, regii autonome, societati cu capital de stat) deruleaza aceste proceduri utilizand cel putin partial Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Operatorii economici au posibilitatea de a participa la procedurile derulate prin SEAP doar dupa inregistrarea ca operatori economici.

Intrucat inscrierea - de la solicitarea acesteia pana la obtinerea Certificatului Digital - implica intocmirea unei cereri de inregistrare cu respectarea unor proceduri exacte, respectand Normele de Aplicare aprobate prin HG 1660/2006, INTERLEGAL va preia acest efort in cel mai profesionist, operativ si rapid mod, in traditia calitatii serviciilor INTERLEGAL cu care sunteti obisnuit.

Termen de inregistrare ca operator economic sau autoritate contractanta = 14 zile

In cazul autoritatilor contractante:

 • asigurarea consultantei de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurii de achizitie publica in temeiul O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. nr. 925/2006, actualizate si a celorlalte norme legale aplicabile in materie;
  Printre proiectele instrumentate de societatea noastra in acest sens enumeram:
  - Masura 3.2.2. - Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale;
  - AXA II, Operatiunea 2.2.1. - Programul operational „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE).
 • utilizarea certificatului digital SEAP, pentru efectuarea formelor de publicitate necesare in vederea derularii procedurii;
 • solicitarea avizelor/aprobarilor/acordurilor impuse de specificul procedurii;
 • asigurarea consultantei/asistentei necesara in stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de atribuire aferente procedurii de achizitie publica mai sus precizata;
 • intocmirea documentatiei de atribuire raportat la informatiile comunicate de catre autoritatea contractanta prin intermediul Solicitarii de colaborare si cu raportare la continutul documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre acesta (acolo unde este cazul);
 • Documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul/invitatia de participare, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire (daca este cazul), nota privind alegerea criteriilor de selectie, nota privind selectarea criteriului de atribuire (daca este cazul), documentatia de atribuire propriu-zisa, fisa de date a achizitiei, formulare si modele etc.);
 • utilizarea certificatului de semnatura electronica a reprezentantului legal al Autoritatii contractante in vederea aplicarii, pe documentatia de atribuire si documentatia tehnica aferente procedurii, a semnaturii electronice (conditie imperativa in vederea publicarii documentatiilor in SEAP);
 • transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta (acolo unde este  cazul), in vederea verificarii/validarii acesteia de catre ANRMAP;
 • operarea in continutul documentatiei de  atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de catre ANRMAP (daca este cazul);
 • ulterior validarii de catre ANRMAP a documentatiei de atribuire, publicarea invitatiei/anuntului de participare in SEAP si asigurarea de transmiterea acestuia in JOUE (daca este cazul);
 • formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea respectivelor clarificari in SEAP;
 • facilitarea comunicarii inscrisurilor necesare si intermedierea raporturilor cu observatorii UCVAP, daca este cazul;
 • asigurarea consultantei/asistentei in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;
 • asigurarea consultantei/asistentei pe parcursul procesului de evaluare, societatea noastra fiind raspunzatoare de evaluarea ofertelor depuse sub aspectul:
 • indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie stabilite prin documentatia de atribuire;
 • conformitatii modului de prezentare si organizare a propunerilor financiare in raport cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire.
 • Analiza/evaluarea propriu-zisa a propunerilor financiare si tehnice depuse in cadrul procedurii va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta prin aparatul propriu sau colaboratorii sai autorizati.
 • formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
 • asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
 • asigurarea asistentei si consultantei in ceea ce priveste incheierea contractului de achizitie publica;
 • intocmirea si publicarea anuntului de atribuire in SEAP si asigurarea de transmiterea in JOUE (daca este cazul);
 • consultanta de specialitate, formularea de raspunsuri/puncte de vedere si intreprinderea de demersuri pentru si in numele beneficiarului in conditii de celeritate la orice solicitari ale Autoritatii contractante care privesc materia achizitiilor publice;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare in termen de 14 zile de la data terminarii furnizarii  produselor si in termen de 14 zile de la data expirarii perioadei de garantie a produselor;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii (altele decat serviciile de proiectare )  in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii de proiectare in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor si suplimentar in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala  a lucrarilor intocmit in baza proiectului;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de lucrari in termen de 14 zile de la data finalizarii lucrarilor si suplimentar in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor;
 • transmiterea documentelor constatatoare in functie de fiecare tip de contract, catre operatorul economic, ANRMAP, cu respectarea termenelor de transmitere (sub rezerva primirii documentelor de  la Autoritatea Publica ), respectiv 10 zile;
 • publicarea electronica a raportului anual al achizitiilor publice.

In cazul operatorilor economici:

 • asigurarea consultantei de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurilor de achizitie publica in temeiul OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, actualizate si a celorlalte norme legale aplicabile in materie;
 • utilizarea certificatului digital SEAP, pentru efectuarea formelor de publicitate necesare in vederea derularii procedurilor;
 • solicitarea avizelor/aprobarilor/acordurilor impuse de specificul procedurilor;
 • asigurarea consultantei/asistentei necesara in stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de atribuire aferente procedurilor de achizitie publica mai sus precizata;
 • intocmirea documentatiei de atribuire raportat la informatiile comunicate de catre beneficiar prin intermediul Solicitarii de colaborare si cu raportare la continutul documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre acesta (acolo unde este cazul);
 • Documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul/invitatia de participare, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativa privind alegerea procedurilor de atribuire (daca este cazul), nota privind alegerea criteriilor de selectie, nota privind selectarea criteriului de atribuire (daca este cazul), documentatia de atribuire propriu-zisa, fisa de date a achizitiei, formulare si modele etc.);
 • utilizarea certificatului de semnatura electronica a reprezentantului legal al beneficiarului in vederea aplicarii, pe documentatia de atribuire si documentatia tehnica aferente procedurilor, a semnaturii electronice (conditie imperativa in vederea publicarii documentatiilor in SEAP);
 • transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta (acolo unde este  cazul), in vederea verificarii/validarii acesteia de catre ANRMAP;
 • operarea in continutul documentatiei de  atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de catre ANRMAP (daca este cazul);
 • ulterior validarii de catre ANRMAP a documentatiei de atribuire, publicarea invitatiei/anuntului de participare in SEAP si asigurarea de transmiterea acestuia in JOUE (daca este cazul);
 • formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea respectivelor clarificari in SEAP;
 • facilitarea comunicarii inscrisurilor necesare si intermedierea raporturilor cu observatorii UCVAP, daca este cazul;
 • asigurarea consultantei/asistentei in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;
 • asigurarea consultantei/asistentei pe parcursul procesului de evaluare, prestatorul fiind raspunzator de evaluarea ofertelor depuse sub aspectul:
  - indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie stabilite prin documentatia de atribuire;
  -conformitatii modului de prezentare si organizare a propunerilor financiare in raport cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire.
 • analiza/evaluarea propriu-zisa a propunerilor financiare si tehnice depuse in cadrul procedurilor va fi efectuata de catre beneficiar prin aparatul propriu sau colaboratorii sai autorizati.
 • formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
 • asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
 • asigurarea asistentei si consultantei in ceea ce priveste incheierea contractului de achizitie publica;
 • intocmirea si publicarea anuntului de atribuire in SEAP si asigurarea de transmiterea in JOUE (daca este cazul).

 

certificari certrom consiliul de mediere
Birouri: Arad, Romania, P-ta Arenei nr.5, etaj I, cod: 310112
Tel/Fax: 0257-281-198, 0257-281-199,  Mobil: 0743-187-163  E-Mail: interlegal@interlegal.ro