ULPIAN ASSIST SRL - Locul 1 in Top 10k Arad, clasa CAEN 6910
INTERLEGAL SRL
ULPIAN ASSIST SRL
 

Servicii

domenii

Delegarea Gestiunii Serviciilor Comunitare

Proceduri de delegare servicii comunitare de utilitati publice (salubrizare, iluminat etc.) in conformitate cu Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

  • elaborarea documentatiei si supravegherea derulării procedurilor;
  • indeplinirea formalităţilor de publicitate cerute pentru fiecare tip de procedură atât prin SEAP (in cazul procedurilor unde se face trimitere la OUG 34/2006 si HG 925/2006) cât şi prin toate celelalte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • clarificări din punct de vedere juridic adresate atât autorităţilor contractante cât şi operatorilor economici care intenţionează să participe la procedurile organizate;
  • asistenta in cadrul sedintelor de deschidere a ofertelor atat pentru autoritati contractante cat si pentru operatori economici si prezenta in calitate de expert la sedintele de evaluare a ofertelor, in cazul autoritatilor contractante;
  • intocmirea/transmiterea adreselor, cuprinzand solicitari de clarificari din partea autoritatilor contractante;
  • intocmirea/transmiterea raspunsului la eventualele clarificari solicitate de autoritatile contractante, in cazul in care consultanta se asigura operatorilor economici;
  • consultanta privind incheierea contractelor având ca obiect delegarea activităţilor (potrivit specificului procedurii);
  • consultanţă şi elaborare documentaţie necesara în cazul eventualelor contestaţii cu privire la derularea procedurilor în faţa forurilor competente, atat in cazul autoritatilor contractante cat si in cazul operatorilor economici.

Suplimentar, in cazul operatorilor economici care activeaza in aceste domenii asiguram consultanta in vederea intocmirii documentatiilor pentru obtinerea de licente eliberate de autoritatile de reglementare competente (ANRSC, ANRE etc.).

certificari certrom consiliul de mediere
Birouri: Arad, Romania, P-ta Arenei nr.5, etaj I, cod: 310112
Tel/Fax: 0257-281-198, 0257-281-199,  Mobil: 0743-187-163  E-Mail: interlegal@interlegal.ro