ULPIAN ASSIST SRL - Locul 1 in Top 10k Arad, clasa CAEN 6910
INTERLEGAL SRL
ULPIAN ASSIST SRL
 

Servicii

domenii

Fonduri Structurale

Domeniu in care oferim urmatoarele servicii:

  • consultanta referitoare la eligibilitatea Proiectului – incadrarea investitiei care se doreste a fi realizata in documentele strategice; posibilitatea incadrarii acesteia in cerintele Ghidurilor de finantare;
  • consultanta de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurilor de achizitie publica in temeiul OUG 34/2006 si HG 925/2006 pentru elaborarea documentatiilor tehnice necesare in scopul demonstrarii eligibilitatii proiectelor/oportunitatii investitiilor (Studiu de Fezabilitate sau/si Proiect Tehnic, dupa caz) raportat la cerintele specifice cuprinse in Ghidul solicitantului – unde este cazul;
  • asistenta privind incheierea contractelor privitoare la documentatia tehnica si monitorizarea derularii acestora in sensul incadrarii in cerintele stipulate expres in documentatia de finantare;
  • consultanta privind intocmirea dosarului de finantare, indicarea documentatiilor necesare, intocmirea acelor documentatii care necesita un format specific solicitat prin Ghidul de finantare (cerere de finantare, declaratie de eligibilitate etc.), intocmirea dosarului de finantare in forma finala impusa prin Ghidul Solicitantului;
  • asistenta privind managementul proiectului, in functie de solicitarile autoritatii contractante si raportat la modalitatea de negociere a contractului de consultanta sau consultanta privind desemnarea managerului/echipei de proiect din cadrul aparatului propriu;
  • dupa caz, asistenta/reprezentare in fata Autoritatilor de Management sau a Organismelor Intermediare, respectiv depunerea dosarului de finantare.

Proiecte in desfasurare:

  • Submasura 7.2 - ,,Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mica”;
  • Submasura 7.6 - ,,Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”;
  • Submasura 4.3.A - ,,Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ”.

certificari certrom consiliul de mediere
Birouri: Arad, Romania, P-ta Arenei nr.5, etaj I, cod: 310112
Tel/Fax: 0257-281-198, 0257-281-199,  Mobil: 0743-187-163  E-Mail: interlegal@interlegal.ro