ULPIAN ASSIST SRL - Locul 1 in Top 10k Arad, clasa CAEN 6910
INTERLEGAL SRL
ULPIAN ASSIST SRL
 

Servicii

domenii

Standarde de control intern / managerial

Avand in vedere necesitatea implementarii/folosirii standardelor de cod control intern/managerial la nivelul fiecarei institutii publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata si ale Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, aspect semnalat inclusiv de catre reprezentantii Curtii de Conturi cu ocazia efectuarii controlului de specialitate la diverse institutii publice, Grupul de Firme INTERLEGAL este in masura sa va asigure consultanta necesara in vederea elaborarii, implementarii/folosirii corespunzatoare cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 a Standardelor de Control Intern/Managerial.

Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea:

 • atingerii obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace;
 • respectarii regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
 • protejarii bunurilor si a informatiilor;
 • prevenirii si depistarii fraudelor si a greselilor;
 • asigurarii calitatii documentelor de contabilitate si producerii in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

 

Elaborarea standardelor de cod control intern/managerial cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor OMFP nr. 1649/2011 si a OMFP nr. 946/2005:

I. MEDIUL DE CONTROL
  Standardul 1 - Etica, integritatea
  Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini
  Standardul 3 - Competenta, performanta
  Standardul 4 - Structura organizatorica

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI
  Standardul 5 - Obiective
  Standardul 6 - Planificarea
  Standardul 7 - Monitorizarea performantelor
  Standardul 8 - Managementul riscului

III. ACTIVITATI DE CONTROL
  Standardul 9 - Proceduri
  Standardul 10 - Supravegherea
  Standardul 11 - Continuitatea activitatii

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA
  Standardul 12 - Informarea si comunicarea
  Standardul 13 - Gestionarea documentelor
  Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara

V. AUDITAREA SI EVALUAREA
  Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
  Standardul 16 - Auditul intern


Implementarea la nivelul institutiei a principiilor instituite de sistemul de control intern/managerial cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, constand in elaborarea de catre societatea noastra a urmatoarelor documente:

 • Dispozitia de numire a Grupului de lucru SCIM si stabilirea atributiilor Grupului de lucru SCIM din cadrul institutiei;
 • Registru intrari-iesiri al Grupului de lucru pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 • Hotarari ale Grupului de lucru SCIM cu privire la:
 • avizarea procedurii de elaborare/actualizare fise post;
 • modificarea/completarea fiselor de post;
 • elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al entitatii publice;
 • intocmirea listei compartimentelor carora le sunt aplicabile standardele de control intern/managerial;
 • aprobarea desemnarii consilierului etic;
 • avizarea Codului Etic al entitatii publice;
 • avizarea metodologiei de identificare a nevoilor de formare profesionala;
 • aprobarea desemnarii responsabilului pt. activitatile de formare profesionala, respectiv managementul resurselor umane;
 • atributiile grupului de lucru pentru identificarea/gestionarea riscurilor;
 • desemnarea persoanelor responsabile pentru inventarierea activitatilor procedurabile;
 • avizarea procedurii de delegare a sarcinilor in cadrul entitatii publice;
 • aprobarea modificarii/completarii Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial;
 • avizarea documentele elaborate in vederea implementarii SCIM;
 • stabilirea obiectivelelor generale si specifice ale entitatii publice;
 • identificarea principalelor riscuri;
 • avizarea procedurii privind modalitatea de elaborare a procedurilor;
 • aprobarea desemnarii responsabilului cu activitatile de registratura si arhiva;
 • identificarea activitatilor procedurabile desfasurate de fiecare conpartiment functional din structura;
 • constituirea Comisiei de inventariere a activelor si pasivelor din cadrul entitatii publice;
 • Dispozitii pentru aprobarea standardelor de control intern si a documentelor intocmite/elaborate de Grupul de lucru SCIM.
 • Dispozitii de desemnare a persoanelor propuse de Grupul de lucru SCIM prin Hotararile Grupului de lucru SCIM din cadrul entitatii publice.

 

Intocmirea/consultanta acordata in vederea aplicarii standardelor CCIM:

 • Intocmirea raportului privind activitatea de control intern managerial;
 • Identificarea riscurilor (consultanta, prezenta in cadrul institutiei beneficiarului la sedinta SCIM de identificare a riscurilor institutiei);
 • Intocmirea Registrului Riscurilor;
 • Intocmirea Gantt Riscuri conform Registrului Riscurilor si identificarea obiectivelor de monitorizat conform Grafic cu distributia Controlului Intern conform Registrului Riscurilor;
 • Intocmirea/actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Monitorizare, coordonare si indrumare  metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (Grupului de lucru SCIM);
 • Intocmirea/actualizarea Regulamentului anual de aplicare a Codului Controlului Intern;
 • Consultanta, prezenta in cadrul institutiei la sedinta SCIM de identificare a obiectivelor generale ale institutiei;
 • Intocmirea graficului de obiective generale;
 • Consultanta, prezenta in cadrul institutiei la sedinta SCIM de identificare a obiectivelor subsecvente ale institutiei;
 • Intocmirea graficului de obiective specifice;
 • Consultanta, prezenta in cadrul institutiei la sedinta SCIM de identificare a activitatilor/atributiilor delegate si identificarea delegantului si delegatarului atributiilor/activitatilor din cadrul institutiei;
 • Actualizarea tuturor procedurilor, in functie de prevederile legale modificatoare cuprinse in Standardul 9 - Proceduri;
 • Asistarea reprezentantilor autoritatii contractante respectiv, Primar/Director/Manager si Grup de lucru SCIM in vederea implementarii/folosirii standardelor de control intern in cadrul institutional si aplicarea acestor prevederi asupra activitatilor entitatii publice si a standardelor intocmite si asumate in cadrul institutiei.

Acordarea consultantei si intocmirea documentelor se vor realiza in limita si cu aplicarea standardelor: I. MEDIUL DE CONTROL: Standardul 1 – Etica si Integritatea; Standardul 2 – Atributii, Functii, Sarcini; Standardul 3 – Competenta, Performanta; Standardul 4 – Structura organizatorica; II. PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI: Standardul 5 – Obiective; Standardul 6 – Planificarea; Standardul 7 – Monitorizarea performantelor; Standardul 8 – Managementului riscului; III. ACTIVITATI DE CONTROL: Standardul 9 – Proceduri; Standardul 10 – Supravegherea; Standardul 11 – Continuitatea activitatii; IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA: Standardul 12 – Informarea si comunicarea; Standardul 13 – Gestionarea documentelor; Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara; V. AUDITAREA SI EVALUAREA: Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial; Standardul 16 – Auditul Intern.

certificari certrom consiliul de mediere
Birouri: Arad, Romania, P-ta Arenei nr.5, etaj I, cod: 310112
Tel/Fax: 0257-281-198, 0257-281-199,  Mobil: 0743-187-163  E-Mail: interlegal@interlegal.ro